Kandidater Kommunalvalg 2021

Enhedslisten Sorø har valgt de seks kandidater, der skal repræsentere partiet i valgkampen op til kommunalvalget i november 2021:
Målet er at fortsætte den indsats, Enhedslisten har leveret gennem snart 8 år i Byrådet.
Enhedslisten har på flere områder været med til at sætte dagsordenen!
Det gælder blandt andet:
– At få orden i den kommunale økonomi – Enhedslisten har sikret debat om blandt andet lån, frasalg af kommunale værdier, manglende vedligehold af kommunale bygninger.
– Ligesom Enhedslisten har sikret at kommunens udsatte, og tilsynet med den almene sektor bliver drøftet i byrådet og på temamøder for byrådsmedlemmerne.
– Enhedslisten har været det eneste parti i Byrådet, der konsekvent har fremhævet at Enhedslisten ikke ønsker Den Danske Bank som kommunens bank, ligesom vi har stillet forslag om at afvise banker der har deltaget i:
– hvidvask af penge og skatteunddragelses eller på anden vis har hjulpet borgere og virksomheder med at gemme og unddrage deres skatteforpligtigelse i Danmark
– Enhedslisten har foreslået en strategi, hvor at Sorø Kommune ikke investerer i fossile energiselskaber, og at de steder det allerede forekommer, afvikles.
– Enhedslisten har været med til at stille forslag om en klimahandleplan og stemt imod forslag, der har en negativ konsekvens for miljøet.
– Enhedslisten har holdt fast i vores valgløfte om større borgerinddragelse og har i perioden stillet forslag om, at der kan fremsættes borgerdrevne forslag. Vi har stillet flere forslag om oprettelse af udvalg, der inddrager borgere til udvikling af f.eks. det almene område.
– Enhedslisten har været en markant drivkraft på børn- og unge området. Vi vil gerne erindre om, at Enhedslisten på grundlovsmødet i Dianalund 2018, var det eneste parti, der gjorde opmærksom på, at det ikke var nok at vedligeholde Holbergskolen, men at skolen er så nedslidt, at den skal renoveres.
Dette er med i budget 2021, ikke mindst på grund af et stærkt lokalt arbejde af skolens forældre og bestyrelse.
– Enhedslisten har stået fast på ønsket om minimumsnormeringer og haft et stærkt fokus på at rykke den kommunale indsats, så den starter så tidligt som muligt.
– Enhedslisten har haft fokus på indsatsen i relation til unge, der er psykisk sårbare eller har en psykisk diagnose.
– Enhedslisten har haft et meget stort fokus på den kommunale infrastruktur, hvor vi arbejder på at skabe en samlet og helhedsorienteret infrastrukturplan for hele kommunen og for de enkelte delområder af kommunen. Det er nødvendigt, at der skabes sammenhæng mellem etableringen af nye boliger og den sociale og fysiske infrastruktur, der er forudsætningen for, at nuværende og fremtidige beboere har den bedste mulighed for at etablere sig i kommunen. Det gælder områder som trafik,
transport, veje – herunder sikre skoleveje og cykelstier, internet og ikke mindst en social struktur med skole- og dagtilbud, grønne områder, plads til fritidsaktiviteter, kulturtilbud og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.
Enhedslisten håber i 2021 at gå til valg i et valgteknisk samarbejde med S, SF og gerne flere. Vi håber, at der kan skabes et bredere grundlag for politikudviklingen. Den blokpolitik der har hersket under det
det nuværende flertal, er usund for demokratiet.
Enhedslisten vil ikke lade sig binde på ”hånd og mund”. Vi er fortsat os selv, også efter et skift af borgmester – I Enhedslisten holder vi det vi går til valg på!
Enhedslisten opstiller seks kandidater til det kommende kommunalvalg.
Det er en bred liste af akademikere, lærere, faglærte, ufaglærte og pensionister fra både nord og syd i kommunen, der skal løfte den videre indsats i Byrådet også efter valget i 2021.