Arbejdsgrupper

Byrådsarbejde/Kommunalpolitisk gruppe.

Valgte byrådsmedlemmer tegner afdelingen i kommunalpolitiske spørgsmål.
Ønsker et valgt byrådsmedlem at udtræde af Enhedslisten overgår mandatet
til Enhedslisten.
Kommunalpolitisk gruppe nedsættes på generalforsamlingen med mindst to
medlemmer. Valgte medlemmer af byrådet er automatisk med i gruppen. Er der
ingen byrådsrepræsentation, indgår en eventuel spidskandidat automatisk i
gruppen. Bestyrelsen skal være repræsenteret.
Gruppen kan supplere sig selv i generalforsamlingsperioden. En supplering
skal godkendes af bestyrelsen og bekræftes på næstfølgende medlemsmøde.
Gruppen vælger en ansvarlig for indkaldelse af møder.
Kommunalpolitisk gruppes opgave er at understøtte og kvalificere byrådsarbejdet. Gruppen varetager det kommunalpolitiske arbejde under ansvar over for
bestyrelsen. Gruppen er forpligtet til at holde bestyrelsen informeret om alle væsentlige beslutninger.
Alle væsentlige politiske beslutninger i byrådet skal så vidt muligt diskuteres
i kommunalpolitisk gruppe før afstemning.
Ved uenighed om det kommunalpolitiske arbejde mellem hhv. byrådsmedlemmer, lokalpolitisk gruppe og bestyrelse kan hver af parterne vælge at sende
spørgsmål til afstemning på næstkommende medlemsmøde.
Gruppen har ansvaret for at udarbejde og vedligeholde et kommunalpolitisk
program.
Byrådsmedlemmer skal mindst to gange årligt på medlemsmøde/generalforsamling give en almen status på det kommunalpolitiske arbejde.