Svinestaldsbyggeriet på Vanløsegård

Læserbrev som diskutere svinestaldsbyggeriet på Vanløsegård skrevet af Grethe Møller, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Ejer Kim Kjær Knudsen udtrykker overraskelse og uforståenhed over den politiske modstand, som han oplevede under behandlingen af hans ansøgning om udvidelse af sin besætning på Vanløsegård. Han kalder sin stor-skala svineproduktion for "den samfundsøkonomisk rigtige beslutning" og anser den politiske modstand for "stemmeorienteret". Det sidste synes jeg ikke er så slemt, men det første, det er jeg lodret uenig i.

Enhedslisten var et af de to partier i byrådet (det andet var DF), som stemte imod udvidelsen af KKK's svineproduktion. Andre var også imod, men det rakte ikke til stemmeafgivningen..

Der skal absolut ikke herske tvivl om at vi i Enhedslisten mener at svineproduktion i den skala og i den koncentration, som KKK's er, er miljømæssigt risikabelt på den korte bane og på den lange bane netop er samfundsmæssigt økonomisk uforsvarligt. Fuldstændigt.

Dansk landbrug er, tværtimod hvad KKK fremfører, en underskudsforretning for Danmark. Mange landmænd er dybt forgældede og sidder i en investeringsskrue, som de ingen chance har for nogensinde at producere sig ud af. Bankerne tør ikke låne dem flere penge, men tør på den anden side ikke gøre regnskabet op, for summerne er så store at de selv vil ryge med i faldet. Det er en ulykkelig situation.

Dertil kommer de lån landbruget har taget i vores fælles miljøregnskab. Hovedparten af den jord, der dyrkes i Danmark bruges til at avle foder til husdyr. Grise, som i nogle tilfælde sendes over grænsen til slagtning og/eller forarbejdning, fordi det hele skal være så billigt som muligt. Skidt med hvordan det smager. Det er meget miljøomkostningsfuldt. I Enhedslisten ønsker vi at en langt større del af jorden bruges til at producere fødevarer direkte til mennesker. Det er sundere, mere co2-besparende og det smager godt. Der vil fortsat være rigelig plads til flæskestege – helst fra fritgående økologiske grise.

KKK forstår ikke dette synspunkt. Men det gør de vælgere, som har stemt mig ind i byrådet, så ja, jeg er nok stemmeorienteret. Det skylder jeg da at være.

Grethe Kistrup Møller
Byrådsmedlem for Enhedslisten.