Læserbrev omkring den udviddede svineproduktion

Læserbrev som diskutere den kraftige risiko, der er for at Danmarks største grisefabrik kommer til at ligge i Sorø og hvad det i så fald vil betyde for kommunens borgere. Læserbrevet er skrevet af Abelone Bergløv fra enhedslistens kommunalgruppe.

Lukning af Pedersborg Børnehus

Dette er enhedslistens henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende at undgå at lukke to daginstitutioner i kommunen, juni 2014. Enhedslisten modtog ikke noget svar. Spørgsmålet var til behandling på byrådets septembermøde. Begge institutioner blev lukket med skiftende flertal. Skrevet af enhedslistens kommunalgruppe.

Bosætning

Blandt de ønsker som enhedslisten fik med i budgetforliget var ønsket om et bosætningskontor som skulle effektivisere bosætningplanen. Her er ændringsforslaget med enhedslistens begrundelse. Ændringsforslaget blev lavet af enhedslistens kommunalgruppe.

Høringsvar til kommunens UPS

Kommunen lavede deres UPS (udviklings- og Plan Strategi), som grundlæggende indeholder de visioner det siddende styre af Sorø har for kommunens fremtid. I dette tilfælde handler det bl.a. om at det siddendes styres ønske om at få det unge til at flytte tilbage til Sorø og forryge Sorøs kultur. Høringssvaret blev lavet af enhedslistens kommunalgruppe.

Fattigdomsundersøgelse

I forbindelse med budgetforliget fik enhedslisten blandt andre ting en fattigdomsundersøgelse i Sorø kommune. Her er ændringsforslaget med enhedslistens begrundelse for at ønske en fattigdomsundersøgelse. Ændringsforslaget er blev lavet af enhedslistens kommunalgruppe.