Debatoplæg om budget 2016.

Følgende er et debatindlæg om overvejelser omkring deltagelse i budget. Skrevet af byrådsmedlem Grethe Møller.

Regnskab og politik

Et læserbrev der omhandler den aktuelle debat om kommunens økonomikrise:, skrevet af byrådsmedlemmet Grethe Møller.

Svinestaldsbyggeriet på Vanløsegård

Læserbrev som diskutere svinestaldsbyggeriet på Vanløsegård skrevet af Grethe Møller, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Enhedslisten i budgetforlig

Et læserbrev omkring budgetforlig 2015, skrevet af byrådsmedlemmet Grethe Møller og Helene Rasmussen fra enhedslistens kommunalgruppe. Vedhæftet som fil er den officielle budgetaftale fra kommunen.

Læserbrev omkring den udviddede svineproduktion

Læserbrev som diskutere den kraftige risiko, der er for at Danmarks største grisefabrik kommer til at ligge i Sorø og hvad det i så fald vil betyde for kommunens borgere. Læserbrevet er skrevet af Abelone Bergløv fra enhedslistens kommunalgruppe.

Lukning af Pedersborg Børnehus

Dette er enhedslistens henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende at undgå at lukke to daginstitutioner i kommunen, juni 2014. Enhedslisten modtog ikke noget svar. Spørgsmålet var til behandling på byrådets septembermøde. Begge institutioner blev lukket med skiftende flertal. Skrevet af enhedslistens kommunalgruppe.