Og nu: lidt om os selv!

Enhedslisten i Sorø har som mange andre afdelinger i Enhedslisten oplevet en markant medlemsfremgang siden SSFR-regeringen trådte til. Vi er mellem 30 - 40 medlemmer i alle aldersgrupper.Vi arbejder i øjeblikket på at få impliceret så mange nye aktive som muligt i vores organisation og daglige arbejde. Vi er ved at få en kandidatliste op at stå til kommende kommunalvalg i 2013, og arbejder på et kommunalpolitisk program.

Enhedslisten i Sorø arbejder kort fortalt på at fremme det humanistiske menneskesyn i det offentlige system både når det gælder syge, gamle, arbejdsløse, børn, unge osv. Samt på at fremme miljøbevidsthed og økologi i Sorø kommune.

Og vi er ikke bange for at se fremtiden i øjnene, klimaforandringer og den økonomiske krise har sin årsag og kalder på planlægning og handling.

Og Nej, i Enhedslisten i Sorø går vi ikke ind for voldelige revolutioner, men er en demokratisk forankret partiafdeling. 

Vi holder medlemsmøder på værkerne i Sorø den første onsdag i hver måned. Har du lyst til at komme forbi så kontakt Ellen på nedenstående telefon eller email. Læs om mødedatoer og tider i Kalenderen.