Lukning af Pedersborg Børnehus

Produktivitet i dagtilbud

På børne- og undervisningsudvalgets møde på tirsdag skal I behandle en forundersøgelse om produktivitet i dagtilbud - punkt 71 på dagsordenen. I materialet foreslås nedlæggelse af Landsbybørnehaven i Bjernede og en institution mere i Pedersborg distrikt.

Da jeg ikke selv er udvalgsmedlem vil jeg gerne komme med følgende indspark, som jeg håber I vil tage med ind i jeres overvejelser:

Forældrene til børnene i Landsbybørnehaven har iværksat en læserbrevskampagne for bevarelse af deres institution. Jeg har bemærket at mange af deres argumenter handler om kvalitet i selve tilbuddet og om nærhed og lokalsamfund. Forældrene beskriver en rummelighed, som jeg vil foreslå vi tager imod i stedet for at afvise med kolde økonomiske argumenter. Det kunne vi gøre på den måde at institutionen køres i en samdrift med en af eller alle de andre institutioner og fyldes op med feriebørn fra andre daginstitutioner, som for en periode har brug for luftforandring og andre oplevelser. Man kunne køre en minibusfuld børn derud fra en eller flere af de store institutioner på skift. Det må der kunne regnes på.

Indstillingen om nedlæggelse af de to institutioner er gjort på baggrund af børnetal i forhold til kapacitet i form af udgift til ledelse og bygninger. Det synes jeg er for snæver en betragtning. Hvis vi prøver at tænke lidt mere tværgående og ikke kun økonomi indenfor udvalgets område kan vi måske finde nogle andre løsninger.

Vi har netop formuleret en vision hvor vi vil profilere vores kommune, som den mest børnevenlige i landet. Men i oplægget til udvalgsmødet gøres sammenligninger, hvor vi politikere rådes til at skrue ned for charmen. Det er da for uambitiøst, synes I ikke? Der skal simpelthen noget andet på bordet end institutionsnedlæggelser og rentabilitet, hvis vi skal lykkes på den målsætning!

Jeg synes vi skal tænke fleksibilitet og udvikling ind i alle vores institutioner i stedet for at nedlægge. Forhåbentlig får vi lige straks brug for pladserne igen. Og så vil det være dyrt at skulle bygge nye institutioner. Desuden har vi ikke gode økonomiske erfaringer med at afhænde kommunale bygninger, det har da været ren tilsætning, så vidt jeg ved.

Bufferkapaciteten er for stor, som det fremgår af bilagsmaterialet, over 200 pladser. Kan man tage nogle af pladserne, det der svarer til en institution ud af regnskabet og bruge dem midlertidigt til noget andet? Altså midlertidige stuer. Vi kunne f.eks invitere lokalsamfund eller sågar erhvervsliv ind i et frugtbart samspil? Jeg kunne foreslå sundhedsplejeskernes mødre grupper, genoptræning, kostundervisning, tilflytternetværk, men lad os spørge dem derude først. Lokalrådene, pædagogerne og bestyrelserne. Og på den måde få et samspil i gang, som kunne bruges i den videre plan om at udvikle et unikt børnemiljø.

Små institutioner OG store institutioner.