Læserbrev omkring den udviddede svineproduktion

Læserbrev Vanløsevej

ENHEDSLISTEN er dybt bekymret for konsekvenserne, hvis der gives miljøgodkendelse i den verserende sag om kæmpe udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Vanløsevej 24 i Store Merløse!

Den 2. september behandlede Teknik- og miljøudvalget på sit møde ansøgning om tilladelse til at udvide svineproduktion til at omfatte 40.000 mågrise og 20.000 slagtesvin om året. Dette er en udvidelse fra 169 dyreenheder til 826 dyreenheder - altså en udvidelse på omtrent 500 % Denne udvidelse vil gøre besætningen til Danmarks største grisefabrik. Et enigt udvalg besluttede at sende sagen i Byrådet. 

ENHEDSLISTEN ser økologisk og bæredygtig produktion med respekt for dyrevelfærd og miljø som den eneste farbare vej i dansk landbrug. Vi skal roppe discounten og masseproduktion, der udover manglende dyrevelfærd sender arbejdspladser til Polen. Vi skal udnytte den globalt stigende efterspørgsel på kvalitetsprodukter.

I ENHEDSLISTEN er vi i den konkrete udvidelsessag bekymrede for:

  • At der gives en tilladelse af denne dimension til en teststald, der ikke er opført på Miljøstyrelsens teknologiliste. Test af sådanne anlæg bør ske i langt mindre anlæg
  • At den beskrevne testperiode på 1-2 år er alt for kort. Hvad sker der, når anlægget bliver slidt?
  • At konsekvenserne for miljøet er uoverskuelige, hvis det viser sig, at driften ikke kan fungere under de beskrevne forudsætninger
  • At beskrivelsen om kontrolmålinger og opfølgning på projektet er meget upræcise
  • At der ikke er beskrevet konkrete sanktioner, hvis der sker overskridelse af beskrevne værdier
  • At det kan få uoverskuelige økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune, hvis driften slår fejl, miljøet belastes, og der skal ryddes op
  • At der ikke er ikke er nedfældet ét ord om risikoen for MRSA bakterie smitte og penicillinresistens i en så stor besætning

I forbindelse med en tidligere byggesag har ansøger vist uhørt disrepekt for lovgivningen og den givne tilladelse, ligesom han har optrådt truende over for Sorø Kommunes ansatte, der besøgte stedet på uanmeldt tilsyn. Dette har ført til politianmeldelse. Politisagen er endnu uafklaret. 

I ENHEDSLISTEN har vi ikke tillid til, at ansøger vil ændre adfærd i den aktuelle byggesag, og vi opfordrer til, at sagen stilles i bero til politisagen er afklaret. Skal en tilladelse på et senere tidspunkt kunne komme på tale, bør der beskrives og udføres ekstraordinær kontrol og restriktioner.

Venlig hilsen
Abelone Bergløv
ENHEDSLISTEN Sorø.