Fattigdomsundersøgelse

Ændringsforslag til budget 2015 fra enhedslisten.

Enhedslisten ønsker at fattigdom i Sorø kommune bliver undersøgt.
Baggrunden for dette ønske er udviklingen i de sidste 10 år, hvor fattigdommen i Danmark er fordoblet. En analyse fra tænketanken Kraka (marts 2014) viser, at der er sket en stigning i antallet af fattige danskere i perioden 2001 – 2012 fra 23.500 personer til 47.300 personer.
Formålet med undersøgelsen er dels at få konkret viden om fattigdom i Sorø kommune, dels at vurdere effekten af kommunale velfærdstilbud for målgruppen. Vi tror at undersøgelsen kan lede til en mere målrettet indsats i forhold til kommunens fattige borgere, ligesom at den viden, som indsamles gennem undersøgelsen, vil gøre det muligt at effektivisere indsatsen fremover.
Undersøgelsen skal tage sit udgangspunkt i den officielle fattigdomsgrænse, der er baseret på rene økonomiske kriterier. Men den skal ikke kun begrænse sig til kvantitative spørgsmål, udover at sætte kolde tal som antal, alder, bopæl og familierelationer på, skal undersøgelsen også analysere kvalitative forhold som vejen til fattigdom, afsavn og ulighed i sociale forhold, livsstil, uddannelse og sundhed. Og ikke mindst potentialer.
I undersøgelsen skal der lægges op til en måde området kan følges på fremover, og der skal opstilles handlemuligheder for kommunens institutioner og personale, såvel som for de personer, det vedrører, og deres omgivelser. Der skal overvejes en fremtidig organisering på området, f.eks. etablering af et udsatteråd, som kan sikre en dialog med særlige grupper som unge, psykisk sårbare, misbrugere oa.
Vi ønsker at sikre at der fremover sker en udvikling og iværksættes initiativer, der kan mindske økonomisk, social og sundhedsmæssig ulighed i Sorø kommune.

På sigt mener vi at dette arbejde giver overskud på kommunens budget, både økonomisk og menneskeligt. De første år skal der gøres en investering og en fokuseret indsats.