Enhedslisten i Sorø Kommunalbestyrelse!

Enhedslisten i Sorø opstillede med 11 kandidater til kommunalvalget. 1 blev valgt ind, Grethe Møller.

Vi arbejder på at forbedre beskæftigelsen og grøn udvikling i kommunen. Socialpolitisk er der også brug for forbedringer, der skal tages mere højde for udsatte og svage borgere, mener byrådsmedlem Bo Bjerre Mouritzen, der til dagligt arbejder som arbejdsmarkedskonsulent. Økologi, beskæftigelse og socialpolitiske tiltag er oplagte samarbejdsemner.

Det vil være en gevinst for alle at gøre kommunen til en aktiv medspiller i det store projekt at få flest muligt i arbejde, også i de små samfund, mener Enhedslisten.

Enhedslisten er kendt for at være vagthunden, der stiller kritiske spørgsmål i forbindelse med nedskæringer, privatiseringer og udliciteringer. Vi ser helst en politik gennemført, hvor kommunen indliciterer opgaver. Det giver den mest direkte adgang til at sørge for økonomisk, økologisk og kulturel vækst. På den måde kan vi sikre et sundt arbejdsmiljø hvor løn efter overenskomst er en selvfølge.

Vi synes det er sjovt og spændende dette her.