Debatoplæg om budget 2016.

I forhold til sidste år, hvor vi var helt nye i byrådet og i kommunalpolitik, har vi nu mulighed for at trække vejret lidt og overveje situationen. Hvordan fører vi bedst enhedslistepolitik gennem budgetforhandlingerne? Det vil vi i Enhedslistens kommunalgruppe gerne debattere med medlemmer og sympatisører.

Budget er en årligt tilbagevendende manøvre. I en kommune lægges budgettet rullende for de kommende fire år, men med de årlige opdateringer er der altid mulighed for at ændre på det, der ellers var planlagt ud i de kommende år. Det er klart at det flertal, som står bag borgmesterposten tegner linjerne, men det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan oppositionen inddrages – eller om de vil inddrages.

Da Enhedslisten er uerfarne i kommunalpolitik, bortset fra hovedstaden og et par få flere steder, finder vi i kommunalgruppen Sorø det naturligt at vi prøver os lidt frem og vender mulighederne. Foreløbig er vi tilfredse med de ting vi har fået i gang og den verden af aktiviteter vi er med i.

Sorøs budget er på lidt over 2 milliarder kroner. Udgifterne fordeles på de enkelte udvalgsområder hvor f.eks. ældreområdet har ca. 200 millioner at gøre godt med. Indtægterne kommer dels fra kommuneskat, dels fra bloktilskud og statsrefusioner på lovbestemte ydelser.
Det har længe været vanskeligt at få enderne i de fleste kommunale budgetter til at nås, og det bliver ikke nemmere af at regeringen som noget nyt tilbageholder 1 %, som måske / måske ikke kommer tilbage til kommunen som øremærkede penge. Det hedder neoliberalisme og er grundstammen i både Foghs, Thornings og Løkkes regeringsførelse. Neoliberalisme har det ikke godt med offentlige institutioner.

I Sorø var vi gennem en stor besparelsesrunde i foråret, som bl.a. betød at administrationen skar 20 stillinger bort. Desuden skal en konsulentundersøgelse finde yderligere besparelser. Den opererer med såkaldt benchmarking metode, der betyder at Sorø holdes op imod sammenlignelige kommuner.. Der vil ligge en række forslag fra konsulenterne i det kommende budget.

Mange af budgettets poster er der ingen politisk diskussion om. De giver sig selv i de løbende aktiviteter.
Men netop for at give byrådet mulighed for at præge udviklingen og sætte nye initiativer i gang er det besluttet, at der altid skal være et såkaldt politisk råderum på 80 millioner kroner. Det er her vi kan spille ind, hvis vi ønsker at lege med.

Vi har lavet en lang liste på ting, som vi gerne vil have med i budget 16. Faktisk over 30. Herefter vil vi prioritere, ligesom sidste sommer vil vi afveje hvad vi synes giver bedst mening og har de bedste udsigter i den aktuelle lokalpolitiske situation.

Sidste år blev alle byrådets partier bedt om at komme med deres budgetønsker. Vi samledes nogle gange i kommunalgruppen + et par stykker til og besluttede at byde ind med ønske om borgerrådgiver, bosætningsinitiativ for landområder og en fattigdomsundersøgelse.
S og SF ville ikke indgive ønsker, men arbejdede på et komplet alternativt budget. Ændringsforslaget skulle stilles i sidste øjeblik, vel fordi elementerne nødig skulle indarbejdes i borgmesterens. Der var ikke skyggen af chance for at der kunne skaffes flertal for budgettet og der blev selvsagt heller ikke arbejdet på det. Det var jo hemmeligt. En taktik vi ikke rigtig forstod. Det er sympatisk at lave et alternativt budget, fordi man derved viser at tingene kan gøres anderledes. Vi vil også gerne lykkes med at opstille et alternativt budget, det bliver ikke i år, måske næste år? Men hvorfor ikke arbejde udadvendt med budgettet og prøve at skaffe flertal? Man må da tro på det man gør!
Summa summarum var at vores ønsker kom med i budgettet og da vi i øvrigt syntes at budgettet under de forhåndenværende betingelser var spiseligt, så stemte vi for.

Det affødte diskussion i Enhedslisten Sorø og også på landsplan blev deltagelse i budgetlægningen et varmt emne. Hvem stemmer man sammen med og hvad betyder det, hvis vi ikke er enige med de andre i rød blok? Er der overhovedet en rød og en blå blok? Er kommunalpolitik anderledes end landspolitik? Er budgetdeltagelse det samme som at blåstemple nedskæringer? Spørgsmålene er mange. Lad os få en debat om hvad der er det rigtige at gøre-

Budgettet færdigbehandles i byrådet den 7. oktober.