Bosætning

Ændringsforslag til budget 2015 fra enhedslisten.

Der er fremsat ønske til budget under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgt om 3 mio. kr. årligt til erhvervsudvikling og branding (nr.10). Indholdsmæssigt henvises der i budgetønsket dels til visionen, dels til den igangværende sag vedrørende SET samarbejdet og Sorø Erhverv.

Det følgende kan ses som et supplement, der rækker ud over det, som hidtil er beskrevet. Og som derfor måske også skal behandles som et selvstændigt budgetønske. Men i praksis i et samarbejde.

Visionen for en øget bosætning handler indtil nu om at tiltrække købere til de områder, som er de nemmeste at sælge. Fred med det. De skal være hjerteligt velkomne.
Enhedslisten ønsker at vi tager et skridt mere på bosætningsområdet.
Sorø er jo i høj grad en landkommune med mange herlige perler i landdistrikterne. Her synes vi, der skal gøres en særlig indsats. Vi mener at den målgruppe, som kan tiltrækkes, er af en anden beskaffenhed end den målgruppe, som vil bo i byerne. Men at der også er sammenfald, der kan f.eks. sagtens i begge tilfælde være tale om ressourcestærke børnefamilier.
Vi tror desuden det er muligt at bo i de gamle landsbyer på en ny måde. Traditionelt har man tilføjet parcelhuskvarterer i kanten af de større landsbyer. Så får man en mellemting mellem by og land. Og ingen af delene kunne man sige. Vi vil en anden vej, som fokuserer på de særlige kvaliteter, der er ved landet.
Der står rigtig meget til salg herude og der er på den måde mange muligheder. Men en stor risiko for tilflytteren, da livet på landet er meget afhængigt af, om der er et fællesskab, som man passer ind i og som man kan udfolde livet sammen med. Enhedslisten vil have at kommunen faciliterer et samarbejde mellem sælgerne af de tomme huse, ejendomsmæglerne, boligforeninger og de lokale beboere og virksomheder i deres fælles interesse i at finde målgruppen og hjælpe dem med at indgå i det eksisterende eller skabe nye fællesskaber. Økonomiske og/eller sociale fællesskaber.
Vi forestiller os konkret et bosætningskontor, som skal hjælpe med at få udarbejdet en samlet bosætningsstrategi, og som inspirerer til kreative og nytænkende samarbejder i udvikling af by- og landområder.